Bilişim Hukuku Eğitimi Başlıyor…

bilisim_hukuku_hamza_samliogluDijital cihazlar, akıllı telefonlar, İnternet ve sosyal ağlar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak hayatımıza her geçen gün daha yoğun biçimde giren İnternet, yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı hızla dönüştürüyor!

Toplumda meydana gelen bu değişimin en önemli yansımaları hiç kuşkusuz Hukuk alanında kendini gösteriyor.

Teknolojinin insan hayatına bu denli girmesi alışageldiğimiz hukuki problemleri de karmaşıklaştırıyor. Dijital aktivizm, kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret, dijital alanda fikri ve sinai haklar, sanal mülkiyet, bilişim suçu, dijital delil ve benzeri kavramlarla gün geçtikçe daha çok karşılaşıyoruz.

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler oldukça geniş bir alanı kapsıyor ve bir çok sektörde doğrudan Bilişim Hukuku alanında çalışan uzman avukatlara ihtiyaç duyuluyor.

İnternet üzerinde ürün satan şirketten, her işini bilgisayar ve İnternet’le yapan şirketlere, elektronik rezervasyon yapılan turizm şirketlerinden, uçaklara yazılım üreten şirketlere, hatta oyun ve simülasyon üreten şirketlere kadar geniş bir yelpazede Bilişim Hukuku uzmanlarına ihtiyaç duyulabiliyor.

bilisim_hukukBilişim Hukuku Uzmanlığı

Bilişim Hukuku Uzmanı; Teknoloji alanında her tür gelişmenin hukuki ve sosyal risklerini öngörme, iş, eğitim, medya, ticaret gibi İnternet teknolojilerine paralel dönüşmüş yeni çalışma modellerini hukuksal anlamda kurgulama ve bu alanda çıkması muhtemel hukuksal uyuşmazlıkları öncelikle önleme ve çözme aşamalarında hayati bir önem taşımakla birlikte ne yazık ki bu alanda yetişmiş insan gücü açısından büyük bir eksiklik söz konusu…

Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan son gelişmeler Bilişim hukuku alanında yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyacı daha da gözler önüne sermiş durumda.

T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 03 Mayıs’ta başlatılacak olan ve toplamda 90 saatlik içeriğe sahip eğitim programı kapsamında, Bilişim Hukuku hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen bireylerin gerek teorik gerekse pratik açılardan yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Tercihen Hukuk fakültesi mezunlarının ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren profesyonellerin kabul edileceği eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için T. C. İstanbul Ticaret Üniversitesinin İnternet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Av. Gökhan Ahi danışmanlığında oluşturulan eğitim programı, toplamda 90 saatlik eğitim içeriğini kapsamaktadır.

hukuk_bilisimBilişim Hukuku Eğitim Programı

Hukuk mesleğinin ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün her hukukçunun karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır.

Programın Amacı

Bilişim Hukuku Eğitim Programının amacı, bu alanda sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; Bilişim Hukuku hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen bireylerin gerek teorik gerekse pratik açılardan yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kimler Katılabilir ?

Sertifika programı temel olarak avukatlara, stajyer avukatlara, akademisyenlere ve bilişim ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan diğer ilgililere açıktır. Programa hukuk fakültesinin 2.sınıfını bitirmiş olmak şartı ile lisans öğrencileri de alınacaktır.

Başlama Tarihi ve Eğitim Yeri

Sertifika programının başlama tarihi 03 Mayıs 2014’dür. Eğitimler İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü dersliklerinde yapılacaktır.

Programın Yapısı

Eğitimler; Cumartesi & Pazar günleri 10:00-16:50 saatleri arasında sürdürülecektir. Günde 6 ders saati (Bir Ders Saati 50 dk.) üzerinden devam edecek olan eğitim programının toplam süresi 14 ders günü / 7 haftadır. Eğitimde (%80) devam zorunluluğu aranacak olup program sonunda ayrıca katılımcılar bir final sınavına tabi tutulacaktır.

Final sınavında 70 ve üstü not alamayanlar ya da devamsızlık sınırını aşanlara eğitim sonunda “Kayıt Belgesi” ya da “Katılım Belgesi” verilecektir. Sınavda başarılı olanlar ise T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Daha fazla bilgi ve kayıt için; http://www.hukukakademisi.com.tr

Yorum yapın