Nmap Hedef Belirtme Özelliği

Nmap taramalarında hedef belirlemek için birçok farklı özellik kullanılabilir. Hedef belirtilirken, DNS ismi, IP, Subnet gibi seçenekler kullanılabileceği gibi farklı özelliklerde kullanılabilir.

Hedef belirtme özellikleri :

 • -iL : Hostların veya networklerin belirtildiği dosyadan bilgileri alarak tarama yapar.
 • -iR : Rastgele hedef seçer. Host sayısı ile kaç hedefin taranılması istenildiği belirtilir.
 • – -exclude : Taranılması istenilmeyen hostların veya networklerin belirtilmesi için kullanılır.
 • – -excludefile : Taranılması istenilmeyen hostların veya networklerin bir dosya içerisinden alınarak hedefler belirtilir.

Hedef belirtme seçenekleri :

 • 192.168.1.10 192.168.1.10/24 :192.168.1.0 – 192.168.1.255 aralığında bulunan subneti tarar.
 • 192.168.1-2.* : 192.168.1.0 – 192.168.2.255 aralığındaki herşeyi tarar.
 • 192.168.1,2.0-255 : 192.168.1.0 – 192.168.2.255 aralığındaki herşeyi tarar.
 • *.*.1.5 : 1.0.1.5 – 255.255.1.5 aralığındaki herşeyi tarar.
 • nmap –sV –iL hosts.txt : Taranılacak olan hostları, hosts.txt dosyasından alır
 • nmap –p 443 –iR 10 : HTTPS servisini kullanan rastgele 10 tane hostu bulmak için kullanılır.
 • nmap –sP – – exclude web.xyz.com,dns.xyz.com,mail.xyz.com 192.168.1.0/24 : 192.168.1.0 -192.168.1.255 subnetinde belirtilen adresler dışındaki herşeyi tarar.
 • nmap – -excludefile riskli.txt 192.168.0.0/16 : 192.168.0.0 – 192.168.255.255 subnetinde belirtilen dosyadaki adresler dışındaki herşeyi tarar.

Yorum yapın