Bulut Bilişimde “Üçü Bir Arada”

Bulut bilişim hizmetlerinin üç önemli gücü; Atos, EMC ve VMware güçlerini birleştirdi. Atos yeni bulut hizmetleri şirketi “Canopy”i kurarken, EMC ve VMware de bu konuda Atos ile birlikte yatırım yapacağını açıkladı.

Bilişim teknolojileri pazarının günümüzde yüzde 10’unu oluşturan ve 2020 yılında toplam pazar payını dörde katlamayı hedefleyen bulut bilişim hizmetleri alanında lider firmalardan Atos, EMC ve VMware stratejik bir ortaklık kurduklarını açıkladılar. Bu işbirliğinin ilk meyvesi ise Atos tarafından bulut bilişim hizmetlerini tek elden sunmak amacıyla kurulması planlanan Canopy adlı şirket oldu. Küresel bulut bilişim sektörünün liderleri olan EMC ve VMware de inovasyon süreçlerini desteklemek ve yeni çözümleri pazara sunumak üzere Atos ile birlikte yatırım yapacak.

Müşterilerin bulut bilişim avantajlarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulacak olan Canopy, geniş bir bulut çözüm ve hizmet yelpazesi sunmayı hedefliyor. EMC ve VMware’in bulut bilişimdeki en yeni teknolojileriyle güçlendirilecek Canopy’nin yeni çözümleri, şirketlerin bilişim teknolojileri (BT) ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri kolay ve esnek bir şekilde seçebilmelerine, onlara ulaşabilmelerine ve kullanmalarına olanak sağlayacak bir açık bulut bilişim platformu sunacak.

Bulut bilişim hizmetleri konusundaki tüm hizmetleri tek elden sunan pazar lideri olmayı hedefleyen Canopy, şirketlerin organizasyonlarını kolay, güvenli ve uygun maliyetlerle buluta taşımalarını mümkün kılacak. Canopy müşterileri ayrıca, bulut içindeki veri bütünlüğünün, güvenliğinin ve gizliliğinin en üst düzeyde olmasını sağlayacak imkanlardan faydalanacak.

Atos Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Thierry Breton bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi:  “Günümüzde hükümet’ler ve işletmeler artan BT maliyetleri ve kullanıcıların hız, kolay kullanım ve yenilikçilik beklentileri karşısında büyük bir baskı altında.  Bulut bilişimi bu gereksinimleri karşılarken aslında BT dünyasını  köklü bir şekilde değiştiriyor. Canopy’nin kurulması ve sunmaya başlayacağı benzersiz kurumsal hizmetler, Atos’un bu yeni ve büyümekte olan pazarda liderlik konumuna hazır olmasını sağlayacak. Oluşturulan stratejik ortaklık, Atos, EMC ve VMware teknolojilerinin sağladığı imkanları birleştirerek ve tüm hizmetlerin tek elden sunulmasına olanak tanıyarak müşterilerimize büyük değerler katacak. Canopy, sunulacak bulut çözüm ve hizmetlerin bütünlük ve güvenlik açısından en üst seviyede olmalarını garanti altına almak amacıyla, özel ve kamu sektöründeki tüm müşterilerimizle yakın bir işbirliği içerisinde olacak.”

Atos Türkiye CEO’su Orhan Akbulut ise, “Canopy cok heyecan verici bir girişim. Dünyada bulut bilişimin gelişiminde çok önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de henüz emekleme aşamasında olan bulut bilişim bazlı hizmetlerin çeşitlenmesine ve yaygınlaşmasına ivme kazandıracak. Öte yandan bulut bilişime yatırımlarımız Canopy ile sınırlı kalmayacak. Türkiye’de bilişim pazarında halen ortaya çıkmamış çok önemli bir potansiyelin olduğunu  görüyoruz. Bulut bilişim alanında sunacağımız ve “Canopy” üzerinde çalışacak yeni çözümlerimiz ile kurumsal segmentin yanında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de bilgi teknolojilerinin kullanımını artırmayı hedefliyoruz.”

ANAHTAR TESLİM BULUT ÇÖZÜMLER

Canopy tarafından müşterilere sunulacak stratejik bulut çözümleri, müşterilerin iş ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek. Şirketlerin farklı ve değişen taleplerine uygun olarak tasarlanabilecek bu çözümlerden bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Kurumsal Uygulama Mağazası (Enterprise Application Store) – EMC ve VMware teknolojileri tarafından desteklenen bu çözümde, müşteriler, dünyanın neresinde olursa olsunlar “Hizmet Olarak Yazılım” (SaaS-Software as a Service) modeliyle gereksinim duydukları uygulamaları seçebilme, erişebilme ve indirebilme imkanına sahip olacak. Mağaza, yatay (sektörler arası) ve sektöre özgü iş uygulamalarını da içerecek.

Hizmet Olarak Kurumsal Platform (Paas – Enterprise Platform as a Service) – EMC ve VMware teknolojileri tarafından desteklenen ve Atos tarafından yönetilen bu platformda, Canopy ve müşterilerilerine yeni bulut uygulamalarını tasarlama, yaratma ve test etme olanaklarını sağlamak amacıyla güvenli bir Java geliştirme ortamı sağlanacak.

Özel Bulut – EMC ve VMware teknolojileri tarafından desteklenen bu uygulama, müşterilere hem yerinden hem de uzaktan bulut hazırlıklarını tamamlamalarına imkan tanıyacak.

Bulut stratejisi ve dönüşüm süreçlerinin tasarımı – Bu danışmanlık hizmetleri, müşterilerin bulut yapısına güvenli ve kendilerine uygun hızda geçmelerine olanak verecek özelleştirilmiş bulut stratejisi oluşturmayı ve bulut dönüşüm sürecini şekillendirmeyi kapsayacak.

Yorum yapın