Nmap Portların Taramalara Verebileceği Cevaplar

Tarama sonuçlarında ortaya çıkabilecek port durumları aşağıdaki gibidir.

  • Open : Portlar açık ve aktif olarak TCP veya UDP bağlantısı kabul eder.
  • Closed : Portlar kapalı ancak erişilebilir. Üzerlerinde dinlenilen aktif bir bağlantı yoktur.
  • Filtered : Dönen tepkiler bir paket filtreleme mekanizması tarafından engellenir.
  • Nmap portun açık olduğuna karar veremez.
  • Unfiltered : portlar erişilebilir ancak Nmap portların açık veya kapalı olduğuna karar Pveremez. (Sadece ACK scan için )
  • Open|filtered : Nmap portların açık veya filtrelenmiş olduğuna karar veremez. (UDP, IP Proto, FIN, Null, Xmas Scan için )
  • Closed|filtered : Nmap portların kapalı yada filtreli olduğuna karar veremez. ( Sadece Idle Scan için )

Taramalar esnasında Nmapin performansının düşmemesi ve çıktıların daha düzenli olmasıyla amacıyla –v yada –vv seçenekleri kullanılabilir. Bu seçenekler vasıtasıyla Nmap bize sunacağı çıktıları limitler. –vv kullanılırsa, Nmape ait istatistikler görülmez ve en sade çıktı alınır.

Yorum yapın