Nmap Tarama Türleri TCP Syn Scan

Varolan tarama türleri aşağıdaki resimde belirtilmiştir. Tarama türlerinde bulunan TCP bayrakları eğer elle eklenmek istenirse aşağıdaki komut kullanılmalıdır;

nmap – -scanflags [Hedef_IP]

TCP Syn Scan
Kaynak makinanın hedef makinaya TCP SYN bayraklı paket göndererek başlattığı bu tarama türünde, tarama esnasında muhtemelen portların çoğu kapalı olacaktır. Kapalı olduğu durumlarda hedef makina RST + ACK bayraklı paket döndürür :

Açık olduğu durumda SYN + ACK bayraklı paket dönecektir. Kaynak makinada RST bayraklı paket göndererek bağlantıyı koparır ve böylelikle üçlü el sıkışma tamamlanmaz.

Bu taramayı gerçekleştirmek için aşağıdaki komut kullanılmalıdır :

nmap -sS -v [Hedef_IP]

nmap -sS -v 192.168.1.2
at 2010-08-01 18:37 EEST

Initiating ARP Ping Scan at 18:37

Scanning 192.168.1.2 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 18:37, 0.04s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:37
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:37, 0.02s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 18:37
Scanning 192.168.1.2 [1000 ports]
Discovered open port 22/tcp on 192.168.1.2
Discovered open port 111/tcp on 192.168.1.2
Discovered open port 53/tcp on 192.168.1.2
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.2
Discovered open port 2049/tcp on 192.168.1.2
Completed SYN Stealth Scan at 18:37, 1.15s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for 192.168.1.2
Host is up (0.00097s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
53/tcp open domain
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
2049/tcp open nfs
MAC Address: 00:0C:29:D7:D3:65 (VMware)
Read data files from: /usr/local/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.35 seconds
Raw packets sent: 1006 (44.248KB) | Rcvd: 1001 (40.048KB)

MAC Address: 00:0C:29:D7:D3:65 (VMware)
Read data files from: /usr/local/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.27 seconds
Raw packets sent: 1 (28B) | Rcvd: 1 (28B)

MAC Address: 00:0C:29:D7:D3:65 (VMware)Read data files from: /usr/local/share/nmapNmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.27 secondsRaw packets sent: 1 (28B) | Rcvd: 1 (28B)

Yorum yapın