Nmap Tarama Türleri FTP Bounce Scan

FTP Bounce Scan, FTP Serverlarının pasif olarak çalışması ile gerçekleştirilir. Pasif moddaki FTPde, komut bağlantıları ile veriler tamamen ayrıdır. FTP Serverlar dışarıya veri bağlantıları kurduğu için FW ile uyumlu çalışması gerekir. Bunun dışında, herhangi bir kullanıcı bir veriyi tamamen farklı bir hedefe gönderebilir.

Nmapin taramayı gerçekleştirebilmesi için, aradaki adam olacak olan FTP Serverla bağlantı kurması gerekir. Bağlantı kurulduktan sonra Nmap verileri taranacak olan hedef IP ve porta yönlendirir.

Yönlendirme işleminden sonra FTP üzerinde taramayı gerçekleştirebilmek için öncelikle PORT komutu, daha sonra verileri aktarabilmek için LIST komutu çalıştırılır.
Kapalı portta bağlantı sağlanamazken, açık portta sağlanır :

Bu taramayı gerçekleştirmek için aşağıdaki komut kullanılmalıdır :
nmap -b -v [[email protected]] [Hedef_IP]

Yorum yapın