Nmap Tarama Türleri Idle Scan

Kaynak makinanın hedef makinayı tarama esnasında aktif olarak rol almadığı bir türdür. Kaynak makina “zombie” olarak nitelendirilen makinalar üzerinden hedef makinayı tarayarak bilgi toplar.

Bu taramayı gerçekleştirmek için aşağıdaki komut kullanılmalıdır :
nmap -sI -v [Zombie_IP] [Hedef_IP]

Yorum yapın