Nmap Tarama Türleri Null Scan

Hiçbir bayrağın bulunmayacağı bu tarama türü, gerçek hayatta karşımıza çıkmayan bir durumdur. kaynak makinanın göndereceği bayraksız paketler karşısında hedef makinanın vereceği tepkiler FIN Scan ile aynıdır.

Kaynak makinanın göndereceği bayraksız paket, hedef makinanın kapalı bir portuna gelirse hedef makina RST + ACK bayraklı paket döndürecektir.

Eğer port açık olursa hedef makinadan herhangi bir tepki dönmeyecektir :

Bu taramayı gerçekleştirmek için aşağıdaki komut kullanılmalıdır :

nmap -sN -v [Hedef_IP]

nmap -sN -v 192.168.1.2
at 2010-08-01 18:41 EEST
Initiating ARP Ping Scan at 18:41
Scanning 192.168.1.2 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 18:41, 0.02s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:41
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:41, 0.02s elapsed
Initiating NULL Scan at 18:41
Scanning 192.168.1.2 [1000 ports]
Completed NULL Scan at 18:41, 21.07s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for 192.168.1.2
Host is up (0.00028s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.2 are open|filtered
MAC Address: 00:0C:29:D7:D3:65 (VMware)
Read data files from: /usr/local/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.29 seconds
Raw packets sent: 2001 (80.028KB) | Rcvd: 1991 (79.628KB)

Yorum yapın