Nmap Tarama Türleri Ping Scan

Kaynak makinanın hedef makinaya tek bir ICMP Echo istek paketi göndereceği bu tarama türünde, IP adresi erişilebilir ve ICMP filtreleme bulunmadığı sürece, hedef makina ICMP Echo cevabı döndürecektir.

Eğer hedef makina erişilebilir değilse veya paket filtreliyici ICMP paketlerini filtreliyorsa, hedef makinadan herhangi bir cevap dönmeyecektir :

Bu taramayı gerçekleştirmek için aşağıdaki komut kullanılmalıdır :

nmap -sP -v [Hedef_IP]

nmap -sP -v 192.168.1.2
at 2010-08-01 18:42 EEST
Initiating ARP Ping Scan at 18:42
Scanning 192.168.1.2 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 18:42, 0.03s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:42
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:42, 0.16s elapsed
Nmap scan report for 192.168.1.2
Host is up (0.00040s latency).
MAC Address: 00:0C:29:D7:D3:65 (VMware)
Read data files from: /usr/local/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.23 seconds
Raw packets sent: 1 (28B) | Rcvd: 1 (28B)

Yorum yapın