Nmap Tarama Türleri Window Scan

-Window Scan, ACK Scan türüne benzer ancak bir önemli farkı vardır. Window Scan portların açık olma durumlarını yani “open” durumlarını gösterebilir. Bu taramanın ismi TCP Windowing işleminden gelmektedir. Bazı TCP yığınları, RST bayraklı paketlere cevap döndüreceği zaman, kendilerine mahsus window boyutları sağlarlar.

Hedef makinaya ait kapalı bir porttan dönen RST frame ait window boyutu sıfırdır (0) :

Hedef makinaya ait açık bir porttan dönen RST frame ait window boyutu sıfırdan farklı olur :

Bu taramayı gerçekleştirmek için aşağıdaki komut kullanılmalıdır :
nmap -sW -v [Hedef_IP]

nmap -sW -v 192.168.1.2
at 2010-08-01 18:52 EEST
Initiating ARP Ping Scan at 18:52
Scanning 192.168.1.2 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 18:52, 0.02s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:52
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:52, 0.02s elapsed
Initiating Window Scan at 18:52
Scanning 192.168.1.2 [1000 ports]
Completed Window Scan at 18:52, 2.27s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for 192.168.1.2
Host is up (0.0011s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.2 are closed
MAC Address: 00:0C:29:D7:D3:65 (VMware)
Read data files from: /usr/local/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.46 seconds
Raw packets sent: 1062 (42.468KB) | Rcvd: 1001 (40.028KB)

Yorum yapın