SSH Üzerinden WordPress Kurulumu

wordpress-logoMerhaba arkadaşlar geçenlerde SSH üzerinden WordPress kurmak zorunda kalmıştım.  FTP erişiminiz yoksa ve SSH üzerinden bağlanmak zorunda kalırsanız nasıl bir yol izleyerek WordPress kurabileceğinizden bahsedeceğim.

İlk olarak SSH programına bağlanıyor.  SSH ‘a bağlandıktan sonra Server üzerinde sitemizi barındırdığımız WWWRoot yada WWW klasörüne giriyoruz.

[root@TEAkolik/]# cd wwwroot

WWW klasörümüze girdikten sonra sitemizin bulunduğu klasöre giriyoruz.

[root@TEAkolik wwwroot]# cd teakolik.com

Şimdi WordPress ‘i indirmemiz gerekiyor.  WordPress’i indirmek için Wget komutunu kullanacağız. WordPress’i WordPress-tr Türkiye internet sayfasından bağlantı adresini alarak indiriyoruz.

[root@TEAkolik teakolik.com]# wget http://www.wordpress-tr.com/?file_id=2

–23:43:33–  http://www.wordpress-tr.com/?file_id=2
Resolving www.wordpress-tr.com… 94.199.200.128
Connecting to www.wordpress-tr.com|94.199.200.128|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 302 Found
Location: http://www.wordpress-tr.com/dosyalar/paketler/son-surum.zip [following]
–23:43:33–  http://www.wordpress-tr.com/dosyalar/paketler/son-surum.zip
Connecting to www.wordpress-tr.com|94.199.200.128|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 2437331 (2.3M) [application/zip]
Saving to: `son-surum.zip’

100%[======================================================>]

2,437,331   7.86M/s   in 0.3s
23:43:33 (7.86 MB/s) – `son-surum.zip’ saved [2437331/2437331]

WordPress ‘i indirdik.  Şimdi ise indirdiğimiz sıkıştırılmış Son-Surum.Zip dosyasını zipten çıkartmamız gerekiyor. Zipten çıkartmak için unzip komutunu kulllanıyoruz.

[root@TEAkolik teakolik.com]# unzip son-surum.zip
inflating: wordpress/wp-register.php
inflating: wordpress/wp-rss.php
inflating: wordpress/wp-rss2.php
inflating: wordpress/wp-settings.php
inflating: wordpress/wp-trackback.php
inflating: wordpress/xmlrpc.php

ls komutu ile listeleme yaptığımızda aşağıdaki gibi zip dosyasını ve WordPress’in zipten çıkarılmış halini görebilirsiniz.

[root@TEAkolik teakolik.com]# ls
son-surum.zip  wordpress

Şimdi WordPress klasörümüze giriyoruz.  Dosyalarımızı WordPress klasörü içerisinden bir üst dizine çıkarmamız lazım. Eğer WordPress klasöründe kurulum yaparsak  www.sitemizinadi.com/wordpress/  olarak kurulum gerçekleşir. Biz WordPress ‘i  ana dizine kuracağız bunun için dosyaları üst dizine yani WordPress klasörünün içinden almamız gerekiyor. Bunun için MV taşıma komutu yada CP kopyalama komutu kullanabiliriz.

[root@TEAkolik teakolik.com]# cd wordpress

mv komutu yada CP komutu kullanabilirsiniz.  Cp komutumuz ile üst dizine dosyalarımızı kopyalıyoruz.  Klasörleri kopyalıyoruz.

[root@TEAkolik wordpress]# cp wp* ..\
>
cp: omitting directory `wp-admin’
cp: omitting directory `wp-content’
cp: omitting directory `wp-includes’

Dosyaları kopyalıyoruz.

[root@TEAkolik wordpress]# cp *.*  ..\
[root@TEAkolik wordpress]# cd ..

Şimdi kopyalamız bitti.  Dosyalarımızı ls komutu ile görebiliriz.

[root@TEAkolik teakolik.com]# ls
index.php      wp-app.php            wp-content         wp-login.php     wp-rss.php
license.txt    wp-atom.php           wp-cron.php        wp-mail.php      wp-settings.php
readme.html    wp-blog-header.php    wp-feed.php        wp-pass.php      wp-trackback.php
son-surum.zip  wp-comments-post.php  wp-includes        wp-rdf.php       xmlrpc.php
wordpress      wp-commentsrss2.php   wp-links-opml.php  wp-register.php
wp-admin       wp-config-sample.php  wp-load.php        wp-rss2.php

zip dosyasını ve wordpress klasörünü siliyoruz. Bunlarla işimiz bitti.   Zip dosyasını silmek için rm -rf kullanıyoruz.  Dikat ederseniz rm -rf *.zip yazdım yani zip uzantılı tüm dosyaları siliyor.  İsterseniz direk dosya adınıda girebilirsiniz.  Şimdi dosyalarımızı listeliyoruz…

[root@TEAkolik teakolik.com]# rm -rf  *.zip
[root@TEAkolik teakolik.com]# rm -rf  wordpress

[root@TEAkolik teakolik.com]# ls
index.php    wp-atom.php           wp-cron.php        wp-mail.php      wp-settings.php
license.txt  wp-blog-header.php    wp-feed.php        wp-pass.php      wp-trackback.php
readme.html  wp-comments-post.php  wp-includes        wp-rdf.php       xmlrpc.php
wp-commentsrss2.php   wp-links-opml.php  wp-register.php
wp-admin     wp-config-sample.php  wp-load.php        wp-rss2.php
wp-app.php   wp-content            wp-login.php       wp-rss.php

Şimdi WordPress’i kurmamız için Wp-Config.sample dosyamızın içini açarak düzenliyoruz.  WordPress için gerekli database ayarlarını girdikten sonra CTRL+X ile dosyamızı kayıt edeceğiz.  Kayıt ederken dosya adınıda wp-config.php olarak düzeltmemiz gerekiyor.  Pico komutu ile dosyamızı açıp düzenlememizi bitiriyoruz ve CTRL+X ile çıkıyoruz çıkarken kayıt edeyim mi ? Diye soruyor ve “Y” harfine basıp dosya adını wp-config.php olarak değiştiriyoruz.

NOT: Pico komutu için Pine yazılımı sistemde kurulu olması gerekiyor. Eğer kurulu değilse kurabilir yada vi gibi alternatif yazılımlarla editleme yapabilirsiniz.

[root@TEAkolik teakolik.com]# pico wp-config-sample.php

İşlemimiz bitti. Şimdi örnek Config dosyasını rm -rf komutu ile silmemiz gerekiyor.  Dosyalarımızı listelediğimizde iki dosyayıda görebilirsiniz.

[root@TEAkolik teakolik.com]# ls
index.php    wp-atom.php           wp-content         wp-login.php     wp-rss.php
license.txt  wp-blog-header.php    wp-cron.php        wp-mail.php      wp-settings.php
readme.html  wp-comments-post.php  wp-feed.php        wp-pass.php      wp-trackback.php
wordpress    wp-commentsrss2.php   wp-includes        wp-rdf.php       xmlrpc.php
wp-admin     wp-config.php wp-links-opml.php  wp-register.php
wp-app.php   wp-config-sample.php wp-load.php        wp-rss2.php

Örnek config dosyasını siliyoruz.  Dikkat ederseniz yine * koyarak dosyayı uzun uzun yazmıyorum.

[root@TEAkolik teakolik.com]# rm -rf wp-config-s*
[root@TEAkolik teakolik.com]# ls

index.php    wp-atom.php           wp-cron.php        wp-mail.php      wp-settings.php
license.txt  wp-blog-header.php    wp-feed.php        wp-pass.php      wp-trackback.php
readme.html  wp-comments-post.php  wp-includes        wp-rdf.php       xmlrpc.php
wordpress    wp-commentsrss2.php   wp-links-opml.php  wp-register.php
wp-admin     wp-config.php wp-load.php        wp-rss2.php
wp-app.php   wp-content            wp-login.php       wp-rss.php

Şimdi eklenti kuralım. Eklenti kurmak için wp-concent klasörü içerisindeki themes klasörüne girmemiz gerekiyor.

[root@TEAkolik teakolik.com]# cd wp-content
[root@TEAkolik wp-content]# ls
index.php  languages  plugins  themes

[root@TEAkolik wp-content]# cd plugins
[root@TEAkolik plugins]# ls

akismet  hello.php  index.php

Yine Wget komutu ile eklentimizi indiriyoruz.

[root@TEAkolik plugins]# wget http://downloads.wordpress.org/plugin/google-sitemap-generator.3.1.7.zip
–00:40:07–  http://downloads.wordpress.org/plugin/google-sitemap-generator.3.1.7.zip
Resolving downloads.wordpress.org… 72.233.56.138, 72.233.56.139
Connecting to downloads.wordpress.org|72.233.56.138|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: unspecified [application/octet-stream]
Saving to: `google-sitemap-generator.3.1.7.zip’

[      <=>                                              ] 550,869      294K/s   in 1.8s

00:40:10 (294 KB/s) – `google-sitemap-generator.3.1.7.zip’ saved [550869]

Gördüğünüz gibi sıkıştırılmış olarak dosyamızı indirdik şimdi zipten çıkarıyoruz.

[root@TEAkolik plugins]# ls
akismet  google-sitemap-generator.3.1.7.zip  hello.php  index.php

[root@TEAkolik plugins]# unzip google*
Archive:  google-sitemap-generator.3.1.7.zip
google-sitemap-generator.3.1.7 packaged: Wed, 21 Oct 2009 20:23:37 +0000
creating: google-sitemap-generator/

[root@TEAkolik plugins]# ls
akismet  google-sitemap-generator  google-sitemap-generator.3.1.7.zip  hello.php  index.php

Şimdi zip dosyasını siliyoruz. Artık Zip dosyasına ihtiyacımız yok.

[root@TEAkolik plugins]# rm -rf *.zip
[root@TEAkolik plugins]# ls
akismet  google-sitemap-generator  hello.php  index.php

“SSH Üzerinden WordPress Kurulumu” üzerine 2 yorum

  1. Teşekkürler ssh gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle çok boyutlu dosyalarda işimizi görecektir.

    Yanıtla

Yorum yapın