Bilişim Dünyası, EMC Forum’da Toplandı…

“İşinizi+BT’yi+Kendinizi Dönüştürün” temasıyla bu yıl 6. kez düzenlenen EMC Forum 2012’de 750’ye yakın Türk şirketi üzerinde gerçekleştirilen “Türk Şirketlerinde BT Dönüşümü” konulu araştırma, kurumlarda en büyük endişe kaynağının veri güvenliği ve yönetimi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul, 18 Ekim 2012 – EMC’nin bu yıl ülkemizde 6. kez düzenlediği EMC Forum etkinliği, 18 Ekim Perşembe günü, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 1000’e yakın sektör temsilcisinin katıldığı EMC Forum 2012’de, Bulut ve Büyük Veri konuları çerçevesinde, “İşinizi+BT’yi+Kendinizi Dönüştürün” temasına odaklanıldı.

Çok yönlü kişiliğiyle tanınan yazar/şair Sunay Akın’ın keyifli sohbetiyle konuk konuşmacı olarak katıldığı EMC Forum’da, EMC’nin Teknoloji İş Ortakları organizasyonunu yöneten Başkan Yardımcısı, Global Pazarlama CTO’su, Chuck Hollis açılış konuşmasını gerçekleştirdi.EMC Forum’un ev sahipliğini yapan EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez Forum ile ilgili olarak şunları söyledi; “Bu yılki EMC Forum’da, teknoloji dünyasının gündemindeki Büyük Veri ve Bulut Bilişim konularında geri kalmamak adına kurumların ve yöneticilerin dönüşüm yolculuklarını her yönüyle ele aldık. Şirketlerin BT dönüşümlerinde uygulamaları gerekenler hakkında önemli yol haritaları sağlamanın yanı sıra; rekabet ortamında nasıl öne çıkabileceklerini ve kârlılığı artırmanın yollarını değerlendirdik”. EMC’nin etkili çözümlerine dikkat çeken Sönmez; “EMC olarak müşterilerimizin beklentilerine ve yapısına özel olarak geliştirdiğimiz etkili çözümlerimizle, bulut bilişime giden yolda en başarılı sonucu elde etmelerini sağlıyoruz. Rakiplerden farklılaşmanın ve kârlılığı korumanın yolu doğru belirlenmiş bulut stratejisinden geçiyor.“Türkiye’deki Şirketlerde BT Dönüşümü” üzerine gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçları da; Türkiye’deki şirketlerin yakın zamanda büyük bir dönüşüm geçireceğini gözler önüne seriyor. Kurumlar çalışma şekillerini, BT ve çalışan yapılarını dönüştürmek suretiyle operasyonları üzerinde daha yüksek kontrole ve pazarları, müşterileri ve ürünleri hakkında daha iyi bir kavrayışa sahip olacaklarını görecekler” şeklinde konuştu.

 Şirketlerin %62’si, gelecek 12 ay içerisinde büyük bir dönüşüm geçirecek; ajandalarda öncelik veri depolama ve veri yönetimi

EMC’nin BT dönüşümü konusundaki araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de şirketlerin %62’si gelecek yıl içerisinde büyük bir dönüşüm geçirecek. Araştırma bulgularına göre Türkiye’deki şirketlerin %49’u yeni çözümler/ürünler geliştirilmesini, %46’sı gelirlerin artırılmasını, %42’si ise veri yönetiminin ve analiz çalışmalarının geliştirilmesini ticari konularda amaç olarak belirliyor. Bu bulgular şirketlerin BT dönüşümüne yaklaşımlarına da yansıyor. Türkiye’deki şirketlerin %40’ı gelecek 12 ay içerisinde BT fonksiyonlarında büyük dönüşüm niteliğinde değişimler yapmakta olduklarını veya bu yönde planlar yaptıklarını bildiriyorlar. Araştırmaya göre Türkiye’deki şirketlerin BT alanındaki önde gelen 7 önceliği; Veri depolama/yönetimi (%60), Yeni teknoloji (sistemler, uygulamalar ve veri) entegrasyonu/süreç yönetimi (%58), Veri yedekleme ve kurtarma (%57), Mevcut teknolojilerin bakımı (%54), Veri güvenliği (%52), Güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve performansın optimizasyonu (%47) ve Bulut bilişim (%46).

 Yeni Görev Tanımları Doğuyor: Bulut Mimarları ve Veri Bilim Adamları Geliyor Araştırma, sadece şirketler ve BT fonksiyonlarının dönüşüm geçirmesinin ötesinde, BT çalışanlarının görevlerinin de hızlı bir değişim halinde olduğunu ortaya çıkarıyor. Şirketlerin %72’si Büyük Veri’nin, BT personeli için gelecek üç yıl içinde yeni görev ve sorumluluklar yaratacağına inandıklarını ve bulut bilişimin de aynı sonucu doğuracağını söyledi. Bu kapsamda Data Architect (Bulut Mimarı) ve Data Scientist (Veri Bilim Adamı) gibi yeni görevler ortaya çıkıyor. Türkiye’deki şirketler bu değişen ortama uyum sağlamaya hazır olduklarına inanıyor ve %87’si BT organizasyonlarının, öncelikli BT işlerini başarıyla gerçekleştirmek için yeterli bilgi ve beceri seviyesinde olduğundan emin olduklarını belirtiyor.

 Büyük Veri, yeni kazananları ve kaybedenleri belirleyecek Araştırmada yer alan yöneticilerin %72’si, Büyük Veriye ilişkin analitik araçların; yeni kazanan ve kaybedenin belirlenmesi konusunda çok önemli bir rolü olduğu üzerinde hem fikir; bu görüşe uyumun en yüksek olduğu sektör ise %88 ile Telekom sektörü. Bunun yanı sıra, kuruluşların %70’i Büyük Veri analitik araçlarını ya konuşlandırıp kullanmaya başladıklarını ya da önümüzdeki 12 ay içerisinde yeni analitik araçlar almayı düşündüklerini belirtirken; %42’lik bir kesim de güçlendirilmiş veri yönetimi ve analiz/analitik araçların şirketlerin için kurumsal önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Bu rakamlar, hızla yayılan teknolojiden azami fayda sağlama yarışının artık başlamış olduğunu açık bir şekilde gösteriyor ve bu yarışın kazanan ve kaybedenlerini, Büyük Veri analitik araçlarını kullanmaya başlama hızı belirleyecek.


Türk şirketleri için güven önemini koruyor; en büyük endişe kaynağı veri güvenliği ve yönetimi 
Araştırma sonuçları; Büyük Veri analiz araçlarının şirketlerin ajandasında önemli yer tutmaya başladığını ve Türkiye’deki şirketlerin, sahip oldukları verilerin değerindeki artışa karşılık olarak, bu verileri koruma ihtiyacına önem verdiğini gösteriyor. Araştırmaya katılan şirketlerin %82’si veri güvenliği ve yönetiminin kendileri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu söylerken; diğer bir %44’lük kesim de ağ güvenliğini bir BT önceliği olarak gösterdi. Buna ilave olarak, araştırmaya katılan şirketlerin %57’si yedekleme ve kurtarmayı öncelik olarak tanımladığını belirtti. Bu sonuçlar, veri gizliliği, güvenliği ve korumasının günümüz şirketleri için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

 Bulut, geleneksel BT Mimarilerinin yerini alıyor EMC’nin araştırmasından çıkan bir diğer bulgu da şirketlerin, işlerinin dönüşümüne yardımcı olması için buluta verdikleri önemin arttığını gösteriyor ve %46’sı, bulutun kuruluşları için bariz bir öncelik olduğunu söylüyor. Araştırmaya cevap veren şirketlerin %60’ı bulut mimarilerinin önümüzdeki üç yıl içerisinde kuruluşları içerisindeki geleneksel BT altyapılarının yerini alacağına inanıyor; danışmanlık sektöründe bu oran %76’ya yükseliyor. Sonuçlar; bulut bilişimin, şirketlerin işletme operasyonlarını dönüştürmede çok önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Yorum yapın