Ericsson; Hastalar, 5G ile Sağlık Kontrolünü Yapabilecek

Ericsson’un ConsumerLab raporuna göre hastalar, online danışmanlığın, bekleme zamanı sıkıntılarını azaltacağına inanıyor. 5G’nin güvenlik ve güvenilirliği arttırdığı zaman kullanıcılar giyilebilir ürünlerle, sağlık gözlemi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak. Sektör oyuncuları, tek merkezde bulunan hasta bilgilerine giderek artan online erişimin sağlık sektörünü olumlu yönde etkileyeceği görüşünde

Rapor,

Gelecek nesil şebekelerin, geribildirim ile uyarılar, mobilite ve düşük iletim süresi ile verimliliği sağlayarak, sağlık hizmetinin dönüşümünde merkezi öneme sahip olacağını belirtiyor. Medikal derecedeki giyilebilir ürünler, sanal doktor-hasta etkileşimi ve uzaktan gerçekleştirilen robotik cerrahi ile yapılan takip de dahil olmak üzere şebekeler, bir dizi uygulama için önemli bir araç haline gelecek.

Raporun ana bulguları, hastanelerden evlere yönelik olarak, sağlık hizmetlerinin merkezden çıkarılarak yerinde halledilmesini de içeriyor. Ayrıca, hasta verileri daha merkezi hale getiriliyor ve böylece hastaneler giderek veri merkezlerine dönüşüyor. Giyilebilir ürünler ve uzaktan tedavilere olan artan bağımlılık 5G’yi, güvenilir ve güvenli hizmetlerin verilmesinde olmazsa olmaz bir konuma getiriyor. Ayrıca, gelişen müşteri beklentileri, hasta verilerine istenildiği zamanda erişim ve artan internet kullanımı da geleneksel olmayan aktörlerin bugünkü anlamıyla sağlık hizmeti sektörünü farklı bir boyuta taşımasına zemin hazırlıyor.

Rapor, Almanya, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD’deki 4,500 ileri düzey akıllı telefon/mobil genişbant kullanıcısının görüşlerini içeren online anket ve bu ülkelerdeki– sağlık, sigorta, tıbbi teknoloji şirketleri, telekom operatörleri, uygulama geliştiricileri/kaynak toplayıcıları ve devlete ait düzenleyici organlar şeklindeki– altı endüstride bulunan 900 karar vericiye yönelik online anketi kapsıyor.

Raporun tamamını okumak için: Healthcare to Homecare

Yorum yapın